Taxe si impozite


H.C.L. NR. 91 IN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL 2020


– ANEXA NR. 1 – IMPIOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI – PERSOANE FIZICE

– ANEXA NR. 2 – IMPIOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE
– ANEXA NR. 3 – IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN PERSOANE FIZICE

– ANEXA NR. 4 – IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE

– ANEXA NR. 5 – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE/JURIDICE

– ANEXA NR. 6 – TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR;

– ANEXA NR. 7 – TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE;

– ANEXA NR. 8 – IMPOZITUL PE SPECTACOLE;

– ANEXA NR. 9 – TAXE SPECIALE

– ANEXA NR. 10 – ALTE TAXE LOCALE

– ANEXA NR. 11 – SANCTIUNI

H.C.L. NR. 36 DIN 25.APRILIE.2019 PRIVIND
APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL 2020

 

H.C.L. NR. 90 IN 20,DECEMBRIE.2019 PRIVIND
APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL 2019


– ANEXA NR. 1 – IMPIOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI – PERSOANE
FIZICE

– ANEXA NR. 2 – IMPIOZITUL PE CLADIRI SI
TAXA PE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE

– ANEXA NR. 3 – IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA
PE TEREN PERSOANE FIZICE

– ANEXA NR. 4 – IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA
PE TEREN PERSOANE JURIDICE

– ANEXA NR. 5 – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE
TRANSPORT – PERSOANE FIZICE/JURIDICE

– ANEXA NR. 6 – TAXĂ PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR;

– ANEXA NR. 7 – TAXĂ PENTRU FOLOSIREA
MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE;

– ANEXA NR. 8 – IMPOZITUL PE SPECTACOLE;

– ANEXA NR. 9 – TAXE SPECIALE

– ANEXA NR. 10 – ALTE TAXE LOCALE

– ANEXA NR. 11 – SANCTIUNI

 


– HCL NR. 107 DIN 28,DECEMBRIE.2017 PRIVIND APROBAREA IMPOXITELOR SI
TAXELOR LOCALE IN COMUNA MIRCEA-VODĂ PENTRU ANUL 2018

– ANEXA
NR. 1 – IMPOZIT PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI – PERSANE FIZICE

– ANEXA NR. 2 – IMPOZIT PE CLADIRI SI TAXA
PE CLADIRI – PERSANE JURIDICE

– ANEXA NR. 3 – IMPOZIT PE TEREN SI TAXA PE
TEREN – PERSOANE FIZICE

– ANEXA
NR. 4 – IMPOZIT PE TEREN SI TAXA PE TEREN – PERSOANE JURIDICE

– ANEXA
NR. 5 – IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE/JURIDICE

– ANEXA NR. 6 – TAXA PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

– ANEXA NR. 7 – TAXĂ PENTRU FOLOSIREA
MIJLOACELOR DE PUBLICITATE SI RECLAMA

– ANEXA NR. 8 – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

– ANEXA NR. 9 – TAXE SPECIALE


ANEXA NR. 10 – ALTE TAXE LOCALE

– ANEXA NR. 11 – SANCȚIUNI