Strategii

Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila

Pe data de 21 decembrie 2011 comuna Mircea Voda, judetul Braila, a incheiat proiectul ” Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila” cod SMIS 12615. Proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 1 an. Proiectul a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacittaii Administrative 2007-2013.

SSD micro-zona vest Braila – descarcare document